KOOPERATİFLER

KOOPERATİFLER

KOOPERATİFLER KURULUŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi

3-Ana sözleşme özeti (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış 1 adet)

4-Bakanlık izin yazısı (Aslı)

5-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kurucu ortakların ikametgah belgesi

6-Oda kayıt beyannamesi

ÖNEMLİ NOT: Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

KURULUŞ YÖNETİM KURULU *** Kooperatiflerin kuruluş aşamasında ana sözleşmesinde yönetim kurulu görev bölümü yapılamadığından dolayı kuruluş tescilinden sonra;

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Yönetim kurulunun görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı- 1 adet)

3-İmza beyannamesi (Noter onaylı- aslı) yeni tarihli olarak hazırlanıp tescil için Memurluğumuza müracaat edilir.

GENEL KURUL TOPLANTISI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

5-Gündem Toplantıda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse;

1-Görev bölümü sirküler kararı (Noter onaylı 1 adet)

2-Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

3- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni yönetim kurulu üyelerine ait ikametgah belgesi

ÖNEMLİ NOT: Hazırlanan belgelerde yönetim kurulu üyelerinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse yönetim kurulu üyelerine ilişkin T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Yönetim kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Sırası ile 1.2.3. yedeklere teklif edildikten sonra yedek yönetim kurulu üyelerinin bu teklifleri kabul edip etmedikleri açıkça yazılacak-noter onaylı 1 adet)

3-Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı (İstifa eden 1 den fazla ise ayrı ayrı istifa kararı alınacak-noter onaylı 2 adet )

4-Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa; imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)

5- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni üyeye ait ikametgah belgesi

ÖNEMLİ NOT: Hazırlanan belgelerde yeni üyelerin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe

2- İstifa eden denetçinin istifa dilekçesi

3-Yeni seçilen denetçinin atamasına ilişkin denetim kurulu imzalı atama yazısı

Not: -Kooperatifte Denetim Kurulu değil de tek bir denetçi var ise Genel Kurul Toplantısı ile denetçi seçimi yapılmalıdır.

ANASÖZLEŞME TADİLİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Bakanlık izin yazısı (Aslı)

5-Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)

6-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Asıl)

7-Gündem

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet ) Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.

MERKEZ NAKLİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları Sicil Memurluğunca onaylı birer adet örneği

3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı (Belge MERSİS sisteminden oluşturulmalı ve güncel temsilcilerine ilişkin bilgileri içermelidir.)

4-Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

5-İlgili Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)

6-Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

7.Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı)

8.Bakanlık izin yazısı (Aslı)

9-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

10-Gündem

11-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

TASFİYEYE GİRİŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Yönetim kurlu seçilmiş ise görev bölümü ve tasfiye kurulu temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)

5-Tasfiye halinde ibaresi ile kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan tasfiye memurlarının ikametgah belgesi

7-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

8-Gündem

ÖNEMLİ NOT: Hazırlanan belgelerde Tasfiye Memurlarının T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Yönetim Kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı 2 adet)

5-Kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş yetkiliye ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yönetim kurulunun ikametgah belgesi

7-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 8-Gündem

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

5-Gündem

KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:

A-TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86

B-SULAMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87

C-SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67

D-PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-15-16-17-28-39-55

E-TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83

F-MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83

G-ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

H-TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ:2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53

I-KONUT YAPI KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43

J-KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53