Misyon

• Üyelerimize kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden,
• Üyeler ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürüten,
• Kanunlarla belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kurumsallaşmış,
• Her mesleğin genel menfaatlerine uygun gelişmesini sağlayan ve bu konuda gerekli eğitimleri düzenleyen,
• Ticari hayattaki küresel gelişmeleri takip edip bunları üyelerine duyuran,
• Özellikle son zamanlarda gelişen çeşitli imalatlara yönelik ihracatı geliştirmek adına projeler yürüten,
• Üyelerimizin yerel, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen,
Bir mesleki sivil toplum kuruluşu olarak ilçemizin ekonomik hayatına katma değer yaratan hizmetlerimizi sürdürülmesini devam ettirmektir.