Misyon

• Üyelerimize kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden,
• Üyeler ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürüten,
• Kanunlarla belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kurumsallaşmış,
• Her mesleğin genel menfaatlerine uygun gelişmesini sağlayan ve bu konuda gerekli eğitimleri düzenleyen,
• Ticari hayattaki küresel gelişmeleri takip edip bunları üyelerine duyuran,
• Özellikle son zamanlarda gelişen çeşitli imalatlara yönelik ihracatı geliştirmek adına projeler yürüten,
• Üyelerimizin yerel, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen,
Bir mesleki sivil toplum kuruluşu olarak ilçemizin ekonomik hayatına katma değer yaratan hizmetlerimizi sürdürülmesini devam ettirmektir.


Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulvahap OLGUN
Abdulvahap OLGUN
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulvahap OLGUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Duyurular