Mali Politika

Odamız; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; üyelerinin ve diğer paydaşlarının yararına en etkin şekilde kullanmak, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için günün şartlarını analiz ederek yönetmeyi ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;

Günün şartlarına uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.
Elde ettiği gelirleri paydaşlarına azami faydayı sağlayacak şekilde kullanır.
Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.
Gelir ve Giderlerini düzenli raporlarla takip eder ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.