Disiplin Kurulu Görevleri

1. Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını 5174 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek,

2. Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.