İletişim Politikası

Odamız; paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik olarak doğru zamanda doğru iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;

Yerel, bölgesel ve ulusal basınla işbirliği yapar.
Toplantılar, üye ziyaretleri, anketler, öneri ve şikâyet sistemi gibi kanallarla üye ve ilçe ihtiyaçlarını tespit eder.
Karar alıcılarla oluşturduğu güçlü ilişkiler ile üyelerin ve ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü rol oynar.
Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular.