Kalite Politikamız

Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti,
Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik,
Konusunda ulusal ve uluslararası alanda öncülük ve liderlik,
Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak,
Üyelerin yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek, ve üyelerin işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak,
Üyelere öncülük ederek örnek bir sivil toplum örgütü ve Ticaret Odası oluşturmak,
Üyelerini küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek,
Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek.