Yeşil Sanayi Destek Programı Hk.

Yeşil Sanayi Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) , küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programını başlatmıştır. Bu destek ile işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.Bu rolex copies cheap güzelliği bileğimde sergilemeyi heyecanla bekliyorum!

Yeşil Dönüşüm Destek Programına ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Torbalı Ticaret Odası
EK: Bilgi Notu