2024 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

2024 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri”nin 2024 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı, işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabilecekleri bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr  internet adresi üzerinden; proje başvuruları için “İşletme / Kamu Ödül Başvurusu” bölümünden 30 Mayıs 2024 tarihine kadar ve bağımsız değerlendirici başvuruları için “Değerlendirici Başvurusu” bölümünden 17 Mayıs 2024 tarihine kadar giriş yapılarak ilgili formların doldurulması gerekmektedir. Verimlilik Proje Ödüllerine ilişkin hazırlanan afiş ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Torbalı Ticaret Odası