Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hakkında

Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hakkında

Sayın üyemiz;

TOBB’dan aldığımız yazıya istinaden, Kamu İhale Kurumu’nun “İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde söz konusu borçlar vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.” kararı tarafımıza ekteki yazıda bildirilmiştir.

İlgili Yazı