Uzak Pazarlara Yönelik Hizmet İhracatımızın Artırılması

Uzak Pazarlara Yönelik Hizmet İhracatımızın Artırılması

Sayın üyemiz,

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, dış ticaret açığımızın fazla olduğu, geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelerle bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri ihracatımızın artırılmasını teminen bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilmiştir. Yazıda, strateji belgesinin oluşturulması aşamasında faydalanılmak üzere, sektör paydaşlarının görüşüne ihtiyaç olduğu açıklanmış olup, listede yer alan her ülke özelinde ek2’deki Uzak Ülkeler Bilgi Talep Formunun ayrı ayrı doldurulması talep edilmektedir.

Ek1

Ek2