UETS Adresleri

UETS Adresleri

Sayın üyemiz,

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur. Bu değişiklik ile birlikte kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları zorunluluk kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda PTT tarafından ekte bulunan yazı ile Birliğimize iletilen oda ve borsa Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresleri aşağıda yer alan linkte mevcuttur. Adreslerin kullanılabilmesi için aşağıda ikinci linkte yer alan formun doldurularak “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” Elektronik Posta Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Link:

Aktivasyon formu: