Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Bilgilendirme ve Rehberlik Kılavuzu

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Bilgilendirme ve Rehberlik Kılavuzu

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında denetimlerin yanı sıra rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetlerin yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, geçmişte yapılan birçok faaliyete ve projeye ek olarak 2023 yılı içerisinde; 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nda (2021-2025) ise yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın artırılması eylemlerine yer verilmiştir.

İlgili yazıda; kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında özellikle inşaat, turizm, tekstil ve gıda sektörü gibi belli sektörlerde hem bu hedef sektörlere özgü hem de yerelde tüm meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına özgü, özel farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve  kayıt dışı istihdamla mücadelede vatandaş odaklı bir yaklaşımla geniş katılımlı bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Bilgilendirme ve Rehberlik Kılavuzu ile işveren broşürlerini ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Torbalı Ticaret Odası

 

EK: Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgilendirme ve Rehberlik Kılavuzu.pdf