Sayın Bakanımızın Irak Ziyareti

Sayın Bakanımızın Irak Ziyareti

Sayın üyemiz,

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ tarafından 18-19 Ağustos 2021 tarihlerinde Irak’a bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu ziyaretin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Irak ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 12 Ağustos 2021 Perşembe gününe kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.