Marka Olarak “T羹rkiye” 襤baresinin Kullan覺m覺

Marka Olarak “T羹rkiye” 襤baresinin Kullan覺m覺

Say覺n yemiz,

T羹rkiye Odalar ve Borsalar Birliinden (TOBB) Odam覺za g繹nderilen yaz覺da;

Marka olarak T羹rkiye ibaresinin kullan覺m覺n覺n 2021/24 say覺l覺 Cumhurbakanl覺覺 Genelgesi ile 4 Aral覺k 2021 tarihinde y羹r羹rl羹e girdii ifade edilmektedir.

T羹rkiye markas覺n覺 g羹癟lendirme 癟al覺malar覺 kapsam覺nda; bata dier devletler ve uluslararas覺 kurum ve kurulularla resmi ilikilerde olmak 羹zere, her t羹rl羹 faaliyet ve yaz覺malarda Turkey, Turkei, Turquie vb. ibareler yerine T羹rkiye ibaresinin kullan覺m覺 konusunda gerekli hassasiyetin g繹sterilmesi talep edilmektedir.

Bahse konu karar覺n; s繹ylem birliinin salanmas覺 ve uluslararas覺 arenada T羹rkiye markas覺n覺n g羹癟lendirilmesi hedefi dorultusunda at覺lm覺 繹nemli bir ad覺m olarak g繹r羹ld羹羹, Turkey yerine tarihimizi, medeniyetimizi, deerlerimizi ve k羹lt羹r羹m羹z羹 daha iyi yans覺tt覺覺 d羹羹n羹len T羹rkiye kullan覺m覺n覺n yayg覺nlat覺r覺lmas覺n覺n 繹ng繹r羹ld羹羹 belirtilmektedir.

S繹z konusu deiikliin Cumhurbakanl覺覺 襤letiim Bakanl覺覺n覺n T羹rkiye markas覺n覺 g羹癟lendirmek vizyonu ve 癟al覺malar覺 kapsam覺nda deerlendirilmekte olduu bildirilmekte olup, 襤letiim Bakanl覺覺 taraf覺ndan Hello T羹rkiye adl覺 kampanyan覺n balat覺ld覺覺 ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili kampanyan覺n video filminehttps://bulut.iletisim.gov.tr/index.php/s/w4rNoMVf7qmD0Dkadresi arac覺l覺覺 ile eriilebilmektedir. Buna ek olarak, T羹rkiye Markas覺n覺n G羹癟lendirilmesi Rehberi ekte yer almaktad覺r.

Bilgilerinize sunar覺z.

EK: T羹rkiye Markas覺n覺n G羹癟lendirilmesi Rehberi