Makedonya ve Moldova STA’larında Hizmet Ticareti

Makedonya ve Moldova STA’larında Hizmet Ticareti

Sayın üyemiz,

İlgi’de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz ile Makedonya ve Moldova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmalarına, “hizmet ticareti” bölümlerinin eklenmesine ilişkin çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir. Yazıda, söz konusu ülkelerin hizmet ticareti alanında hedef ve/veya potansiyel taşıyan ülkeler olduğunun düşünüldüğü; bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin/verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem taşıdığı bilgisi verilmiştir. Yazıda devamla, müzakere süreci için ekte bir örneği iletilen soru formunda yer alan başlıklar kapsamındaki bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, müzakerelerde ele alınmasında fayda görülen sektör ve konulara ilişkin soru formundaki ilgili başlıklara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 8 Eylül 2021 tarihine kadar word (.doc) dosyası olarak Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesini önemle rica ederim.

İlgili yazı