İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hakkında

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hakkında

Sayın üyemiz;

09.09.2020 tarihinde yayımlanan 31239 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan 2945 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden, işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede; oto galerilerin, emlak ofislerin, akaryakıt istasyonların vb. yeni kritelere uyum süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Karar