İhracatçıya Yeşil Pasaport

İhracatçıya Yeşil Pasaport

Sayın üyemiz;

11.11.2019 tarihinde yayımlanan 30945 sayılı Resmî Gazete‘de yer alan karara göre, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat alt limit miktarı, 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

Bu karara göre, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek.

Bu kapsamda son 3 takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatı;
500.000 – 10.000.000 $ arasında olan firmaların bir,
10.000.000 – 25.000.000 $ arasında olan firmaların iki,
25.000.000 – 50.000.000 $ arasında olan firmaların üç,
50.000.000 – 100.000.000 $ arasında olan firmaların dört,
100.000.000 $ üzeri olan firmaların beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru süreci için; lütfen tıklayınız.