İhale Duyurusu- Bangladeş

İhale Duyurusu- Bangladeş

Sayın üyemiz;

İlgide kayıtlı yazıda, Bangladeş Demiryolları (Bangladesh Railways) tarafından düzenlenen “Procurement of 290 Broad Gauge Bogie Covered Wagons, 116 Broad Gauge Bogie Open Wagons and 14 Broad Gauge Bogie
Brake Vans for Bangladesh Railways” ve “Procurement of 386 Meter Gauge Bogie Covered Wagons, 174 Meter Gauge Bogie Open Wagons and 20 Meter Gauge Bogie Brake Vans for Bangladesh Railways” konulu
ihalelere ilişkin bilgi verilerek, ilgili firma temsilcisinin söz konusu ihalelerde Türk firmalarla işbirliği yapmak istediği belirtilmektedir.
Anılan ihalelere ilişkin ayrıntılar ve iletişim bilgisi ekte sunulmaktadır.

EK-1

EK-2

EK-3