“Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresinin Uzatılması

“Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Sayın üyemiz;

İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle, 31 Ekim 2020 sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1/11/2020 tarihli ve 132 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Kasım 2020 sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.