Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sayın Üyemiz,

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. EYT hakkında İzmir SGK İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan Emeklilik Başvuru Rehberi, EYT Kademeli Prim Tablosu ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulan Basın Bülteni ekte yer almaktadır.

Konuya ilişkin işverenlerimiz tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

– Emekli aylıkları, talepte bulunulan ayı takip eden ay başından itibaren hesaplanmaktadır. 3 Mart tarihi ile 31 tarihi arasında yapılacak başvurularda aylık başlangıç tarihi 1 Nisan olacaktır. Bu nedenle, 3 Mart tarihinde başvurmak ile 31 Mart tarihinde başvurmak arasında fark bulunmamaktadır.

– Çalışanların emekliliğe hak kazandıklarına ilişkin SGK dan yazı aldıktan sonra çıkış işlemlerinin 08-Emeklilik kodu ile yapılması gerekmektedir.

– İşten çıkışı yapılan sigortalılar ile çalışmaya devam edilmek istenilmesi çıkış tarihini takip eden gün için işe giriş işlemlerinin SGDP ye tabi olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

– Emeklilik nedeniyle çıkış işlemlerinde, işveren nezdinde 1 yıl ve üzerinde çalışan sigortalılar kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Bu nedenle, kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekmektedir.

– Kıdem tazminatının Kredi Destek Fonunun faizsiz bir şekilde ödenmesine ilişkin kısa zaman içinde açıklama beklenmektedir.

– Çalışanlar ile karşılıklı mutabakata varılması halinde kıdem tazminatı ödenmeksizin çalışmaya devam edilebilecektir. Bu durumda, çalışanların tüm hakları devam etmiş olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

Torbalı Ticaret Odası

 

EK 1: İzmir SGK İl Müdürlüğü Emeklilik Başvuru Rehberi

EK 2: EYT Kademeli Prim Tablosu

EK 3: Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Bülteni