Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri

Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri

Sayın üyemiz,

“SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK”, 24 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.
5510 Sayılı Kanun’un 88. Maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu görev alanındaki tebligatların elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabileceği belirtilmiştir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.
İşverenler, elektronik ortamda tebligat almakla zorunlu tutulmuştur. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumunca daha sonra belirlenecek sistem üzerinden, 1 Ekim 2021 tarihini takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü olacaklardır. Başvuru usul ve esasları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca ayrıca açıklama yapılacaktır 1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü olacaktır.

https://bit.ly/3zKgQaZ