Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza iletilen E-34221550-100-3739 sayılı yazıda; sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili ekte sunulan listeye ilişkin itirazların, Ticaret Bakanlığına en geç 10/05/2022 tarihine kadar iletilmesinin gerekmektedir.

İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2022/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:

Muhammet HARTAVİ                    Uzman                    T: 0 312 204 95 84  E: hartavim@ticaret.gov.tr  

Özge SEZGİN                                  Uzman                      T: 0 312 204 99 25  E: sezgino@ticaret.gov.tr  

 

Elektronik ve makine sektörleri için:

Fundagül BACI                                Uzman                      T: 0 312 204 91 46  E: bacif@ticaret.gov.tr  

 

EK: Eşya Listesi