Genel Kurul veya Ortaklar Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında (e-GKS)

Genel Kurul veya Ortaklar Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında (e-GKS)

Sayın üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden tarafımıza iletilen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca anonim şirketlerin genel kurul toplantıları ve limited Şirketlerin ortaklar kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım, Ticaret Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Pay sahipleri ve veya temsilcileri, toplantılara fiziken gitmelerine gerek kalmaksızın e-GKS’den elektronik imzaları veya mobil imzaları ile istedikleri yerden katılabilmekte, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip, görüş ve oylarını iletebilmektedir. 30.10.2012-31.07.2020 tarihleri arasında e-GKS de 3.305 adet genel kurul toplantısı yapılmış olup, bu toplantılara 134.159 kişi e-GKS’den katılarak haklarını kullanmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından Koronavirüs önlemleri kapsamında şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa bile şirketlerimiz genel kurul toplantılarını e-GKS’de yapmaya başlamıştır.

Küresel salgın tehdidinin devam ettiği bu süreçte, genel kurul/ortaklar kurulu toplantılarını henüz yapamamış tüm şirketlerin genel kurul toplantılarını Ticaret Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden hukuken geçerli olarak e-GKS’den yapmaları mümkün olmuştur.

e-GKS Ayrıntılı Bilgi