Devlet Destekleri Eğitim Programı Hk.

Devlet Destekleri Eğitim Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.02.2023 tarih, 2039 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının 24.02.2023 tarihli ve 8309826 sayılı yazısına atfen; ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 9 Mart 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Destekleri Eğitim Programının 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Programa katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar ekteki duyuruda bilgisi verilen link üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Odası

 

EK 1: Program Akışı

EK 2: Görsel