Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Sayın üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ihracatına yönelik Devlet Desteklerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçleri, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tamamen online Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmeye başlamıştır.

Ticaret Bakanlığı’nın İlgili Sayfası
Destek Yönetim Sistemi’ne Kayıt için Sunum Dosyası

İlgili Mevzuat
Destek Yönetim Sistemine ilişkin Uygulama Tebliği
Usul ve Esaslar Genelgesi

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinde Yapılan İşlemler
•İhracata yönelik Ticaret Bakanlığı destek başvuru ve uygulama süreçleri (31 Aralık 2020 tarihinden sonraki başvurular sadece DYS üzerinden yürütülecektir.)
•Vergi Resim Harç İstisna Belgesi başvuruları (7 Aralık 2020 tarihinden sonraki başvurular sadece DYS üzerinden yürütülecektir.)
•Dahilde İşleme İzin Belgesi
•Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları (1 Ekim 2020 tarihinden sonraki başvurular sadece DYS üzerinden yürütülecektir.)
•Belgesiz İhracat Kredileri