Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi

Sayın üyemiz;

Japonya Hükümeti finansmanı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmaları yürütülmektedir.
Proje kapsamında aşağıdaki sektörler öncelikli sektörler olarak belirlenmiş olup belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulması planlanmaktadır. Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında aşağıda linki yer alan anketi dolduran KOBİ’ lerin verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacağı belirtilmiştir.

Öncelikli sektörler:
• Otomotiv
• Makine
• Gıda
• Tekstil
• Lojistik
• Turizm

İlgili Anket