in Halk Cumhuriyeti’nde 2024 Y覺l覺nda Uygulanacak G羹mr羹k Vergileri

in Halk Cumhuriyeti’nde 2024 Y覺l覺nda Uygulanacak G羹mr羹k Vergileri

Say覺n yemiz,

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren in Halk Cumhuriyeti’ne ger癟ekletirilecek olan ithalat ilemlerinde 1010 adet 羹r羹nde MFN oran覺ndan daha d羹羹k olan ge癟ici indirimli g羹mr羹k tarifesinin uygulanacak ve in Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanl覺覺’n覺nhttps://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202312/t20231221_3923368.htmresmi internet adresinden detayl覺 bilgiye eriilebilmektedir.

Ayr覺ca, d羹zenleme kapsam覺nda in Halk Cumhuriyeti’nde 2024 y覺l覺nda uygulanacak olan ihracat vergileri ve belirli 羹r羹nlere y繹nelik ge癟ici indirimli ihracat vergi oranlar覺n覺n yer ald覺覺 listenin de yay覺mland覺覺 bildirilmitir. Bu kapsamda, an覺lan 羹lke ile ibirlii yapan firmalar覺n ek bilgi almak i癟in ilgili Ticaret M羹avirlii (pekin@ticaret.gov.tr) ile iletiime ge癟ilmesinde fayda vard覺r.

 

Sayg覺lar覺m覺zla,
Torbal覺 Ticaret Odas覺