7256 Sayılı Kanun Kapsamında Aidat Borçlarının Yapılandırılması

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Aidat Borçlarının Yapılandırılması

Değerli Üyemiz,

7256 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 17.11.2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 4.maddesinin 6. fıkrası uyarınca;

  • Anılan madde 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır. 2020 YILI 1. TAKSİT AİDATLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİLDİR.
  • Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.
  • Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 28 Şubat 2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.
  • Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
  • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazının aslı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin kayıtlarının da terkin edildiğinin Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden teyit edilmesi uygun olacaktır.

Başvuru, Odamıza fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1.12.2020 tarihinden itibaren; https://ebelge.tobb.org.tr adresinden yapılabilecektir. Online başvuruların nasıl yapılacağı ile alakalı kullanım kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

Yapılandırma dilekçesi için tıklayınız. Yapılandırma dilekçenizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Ödemelerinizi, yapılandırmadan sonra https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz.