7000 Prim Gününü Dolduranların Kıdem Tazminatı

7000 Prim Gününü Dolduranların Kıdem Tazminatı

Sayın üyemiz,

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olup 15 yıllık çalışma süresi geçmiş ve 3600 prim gününü doldurmuş olan sigortalılar SGK’dan kıdem tazminatı yazısı almaları halinde, işyerinden kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmektedir. Bu evrakı birden fazla kullanmasında da yasal açıdan bir problem yoktur.

Emeklilik mevzuatında;

Emekli olabilmek için; 8 Eylül 1999 dan sonra işe girenler için 7000 gün prim şartı vardır. ( 7000 günü dolduranlar emeklilik aylığının bağlanması için yaşı beklemektedirler )

SGK 8 Eylül 1999 dan sonra işe girip 7000 prim gününü dolduranlara da 7000 gün nedeniyle kıdem tazminatı yazısı vermektedir. Kıdem tazminatı almaları için bunun bir geçerliliği yoktur.

 8 Eylül 1999 dan sonra işe giren sigortalılar 25 yıllık çalışma süresinin geçmesi ve 4500 prim günü doldurmaları halinde kıdem tazminatı alabilecektir. Bu süreçte 2024 yılında başlayacaktır.

Bu nedenle kıdem tazminatı yazısı getirenlerden Hizmet dökümünde talep etmeniz ve işe giriş tarihine göre çıkış sürecini yürütmenizi tavsiye ederiz.