6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesi Hakkında Karar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesi Hakkında Karar

Sayın üyemiz;

18.09.2020 tarihinde yayımlanan 31248 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan 2948 sayılı karara göre; Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, sermaye ödenmesi kararı alınmışsa bunun erteleneceği hükmünün 3 ay süre ile daha uzatılmasına karar verilmiştir.

İlgili Karar