Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın üyemiz;

03.10.2020 tarihinde yayımlanan 31263 sayılı T.C. Resmi Gazetede “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmelikte 9 olan yetki belge grubu sayısı ara sınıflar oluşturularak 15’e çıkarılmıştır. Belge grubunun geçerlik süresi, iş deneyim belgesi geçerlik süresine bağlı olarak asgari 3 yıl olacak şekilde düzenleme yapılmaktadır. Ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az %60’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az % 25’inin diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunlu olduğu hususu bulunmaktadır.

Ayrıca, geçici grup yetki belgesi verilmesi, yetki belgesi numarası başvurusu yapamayacak olanlar, yetki belgesi numarası için başvuru, ekonomik ve mali yeterlik, iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde esas alınan hususlar, yetki belgesi grupları ve kullanımı, ortaklıkların belge grubunun tespiti, yetki belgesi grubunun tespiti, yetki belge gruplarının geçerlik süresi ve yenileme işlemi, iptal sonrası işlemler, ilgili idarenin görevleri konulu maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

İlgili Yönetmelik