Çıraklık Sözleşmesi Onayı

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, Torbalı Ticaret Odasına üye işyerleri ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Mesleki Eğitim Merkezlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Çıraklık sözleşmeleri, Mesleki Eğitim Merkezlerinden temin edilir. İlgili tarafından her çırak için 4 adet sözleşme doldurulduktan sonra, Odamız tarafından tasdik edilir. Mesleki Eğitim Merkezlerine onaylatıldıktan sonra, sözleşmenin bir adedi odamıza geri getirilir.

Kalan üç adet sözleşmenin biri velide, diğeri işverende, üçüncüsü ise Mesleki Eğitim Merkezinde kalır.

3308 sayılı yasaya uygun olarak düzenlenen kalfalık ve ustalık belgeleri de Odamız tarafından onaylanmaktadır.

Kalfalık ve ustalık belgeleri formu Mesleki Eğitim Merkezi’nden temin edilir.