YABANCI BİR İŞLETMENİN MERKEZİNİN TÜRKİYE’YE TAŞINMASI

YABANCI BİR İŞLETMENİN MERKEZİNİN TÜRKİYE’YE TAŞINMASI

YABANCI İŞLETMENİN MERKEZİNİN TÜRKİYEYE TAŞINMASI

1-Dilekçe

2-İmza beyannamesi(noter onaylı)

3-Ortaklara ve temsilcilere dair pasaport(resmi onaylı)

4-Kuruluş Bildirim formu( 3 adet)

5-Şirket sermayesinin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)

6-Şirketin taşınmasına ilişkin karar(noter onaylı 1 adet) (Kararda merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, yer alacak)

7-Şirketin veya ticari işletmenin mevcudiyetine dair belge(İlgili ülkenin kanununa uygun olarak mevcut bulunduğunu gösteren belge ve Türkçe çevirisi, ülkenin ticaret sicili tarafından verilmiş olan veya sicil teşkilatı yok ise yetkili makamı tarafından verilmiş olan)

8-Merkez değişikliğinin kendi hukukuna uygun olduğuna gösteren, yurtdışındaki yetkili makamdan alınan belge ve Türkçe çevirisi,

9-Nakledilen ticari işletme ticaret şirketi ise, Türk hukukuna uyarlanmış şirket sözleşmesi ve Türkçe çevirisi,10-Merkezini taşıyacak şirketin tescili izne bağlı ise, ilgili kurumdan alınan izin yazısı.( Yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur)11-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi

DİĞER TÜM TESCİLLER

(Merkezini Türkiye’ye taşıyan yabancı şirketin diğer tüm tescil işlemlerinde, Türkiye’deki tabi olduğu hukukun şartları geçerlidir)