T羹rkiye Cumhuriyeti ile zbekistan Cumhuriyeti aras覺nda imzalanan Tercihli Ticaret Anlamas覺 Hk.

T羹rkiye Cumhuriyeti ile zbekistan Cumhuriyeti aras覺nda imzalanan Tercihli Ticaret Anlamas覺 Hk.

Say覺n yemiz,

12.05.2023 tarih ve 32188 (M羹kerrer) say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren T羹rkiye Cumhuriyeti ile zbekistan Cumhuriyeti aras覺nda imzalanan Tercihli Ticaret Anlamas覺na istinaden EUR.1 Dola覺m Belgesi d羹zenlenecektir. S繹z konusu Anlaman覺n 1 Temmuz 2023 tarihinde y羹r羹rl羹e girecei ve bu tarihten itibaren ge癟erli olmak 羹zere Bakanl覺klar sisteminde EUR.1 Dola覺m Belgesi d羹zenlenebilen 羹lkeler aras覺na zbekistan覺n da (081) eklendii bildirilmitir. Bu kapsamda elektronik ortamda zbekistana y繹nelik EUR.1 Dola覺m Belgesi d羹zenlenmeye balanabilmesi amac覺yla MEDOS yaz覺l覺m覺nda gerekli d羹zenleme yap覺lm覺t覺r.

襤lgi Anlamaya ve Y繹netmelie aa覺daki linkten ulaabilirsiniz.

襤LG襤L襤 MEVZUAT:

T羹rkiye Cumhuriyeti 襤le zbekistan Cumhuriyeti Aras覺nda Tercihli Ticaret Anlamas覺

T羹rkiye Cumhuriyeti 襤le zbekistan Cumhuriyeti Aras覺ndaki Tercihli Ticaret Anlamas覺 er癟evesindeki Ticarette Eyan覺n Tercihli Meneinin Tespiti Hakk覺nda Y繹netmelik

 

Sayg覺lar覺m覺zla,

Torbal覺 Ticaret Odas覺

Ek1-A

Ek2