S覺n覺rda Karbon D羹zenleme Mekanizmas覺 Sekt繹r Toplant覺lar覺

S覺n覺rda Karbon D羹zenleme Mekanizmas覺 Sekt繹r Toplant覺lar覺

Say覺n yemiz,

T.C. Ticaret Bakanl覺覺 Uluslararas覺 Anlamalar ve AB Genel M羹d羹rl羹羹 AB Tek Pazar ve Yeil Mutabakat覺 Dairesinin 21 Temmuz 2023 tarihinde Daire Bakanl覺覺m覺za ilettii elektronik postada

Avrupa Birlii S覺n覺rda Karbon D羹zenleme Mekanizmas覺 (SKDM) 襤htisas al覺ma Grubu b羹nyesinde, SKDM uygulamas覺na balang覺癟ta tabii olacak sekt繹rler 繹zelinde g繹r羹 al覺verii ve bilgilendirme ama癟l覺

toplant覺lar d羹zenlenecei, bu kapsamda demir 癟elik, al羹minyum ve 癟imento sekt繹rlerine y繹nelik 羹癟 farkl覺 癟evrimi癟i toplant覺 planland覺覺 bildirilmitir.

Demir 癟elik, al羹minyum ve 癟imento sekt繹rleri 繹zelinde davet yaz覺lar覺 duyuru ekinde iletilmektedir.

 

EK1:Al羹minyum Sekt繹r Toplant覺s覺

EK2: imento Sekt繹r Toplant覺s覺

EK3: Demir elik Sekt繹r Toplant覺s覺

 

Sayg覺lar覺m覺zla,
Torbal覺 Ticaret Odas覺