İnternet Alan Adı (İAA) Uyuşmazlıkları hk.

İnternet Alan Adı (İAA) Uyuşmazlıkları hk.

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz iştiraki olarak faaliyet gösteren TOBB UYUM Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, .tr uzantılı internet alan adları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uyuşmazlık çözüm merkezi olarak yetkilendirilmiştir. İnternet Alan Adınızı (İAA) başka biri tescil ettirdiyse ya da internet alan adınız kötü niyetle taklit ediliyorsa yaşadığınız bu uyuşmazlığın giderilmesi için TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ne (TOBBUYUM) başvuru yapabilirsiniz.

Konuya ilişkin bilgi notu ve görsel ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Torbalı Ticaret Odası

 

EK: Bilgi Notu