ACI Toplantısı

ACI Toplantısı

Sayın üyemiz,

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 13 Ekim 2021 saat 11.30’da, Mısır’ın 1 Ekim 2021 itibariyle zorunlu olarak uygulamaya geçirdiği Advanced Cargo Information System (ACI) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacağı belirtilmiştir. Yazıda, toplantının erişim bilgileri iletilmiş ve toplantıya sadece Oda temsilcilerinin katılabileceği vurgulanmıştır.

EK: