Yapılandırma Başvuru Formu

2020 yılı aidatı ile geçmiş yıllara ait olan yıllık aidat ve munzam aidat borçlarımızın 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımızı ödemek istiyoruz. Yapılandırılan borçların kanunda öngörülen süre (30/09/2021 tarihine kadar başvurmak ve 31/10/2021 tarihine kadar ilk taksiti ödemek şartı ile) ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceğini biliyoruz. Yapılandırılan borçlarımızla ilgili dava açmayacağımızı, kanun yollarına başvurmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.
(Zorunlu Alan)
(Opsiyonel)
(Zorunlu Alan)
(Zorunlu Alan)
*Taksit işleminde ödemeler aylık olup, bir taksit gününde ödenmediği takdirde taksitlendirme işlemi iptal olur.