TİCARİ İŞLETME REHNİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Noterce düzenlenmiş rehin sözleşmesi (2 adet)

3-Rehin beyannamesi

4-Rehin veren ve alacaklısına ait yetki belgesi

5-Rehinli malların bulunduğu yere ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi

6-Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise, bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği (noter onaylı)

7-Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

REHİN TADİLİ 

1-Dilekçe ( imzalı kaşeli )

2-Tadile dair sözleşme (noter onaylı )

3-Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise, bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği(noter onaylı) 4-Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

REHİN TERKİNİ  Rehin alacaklısının ticari işletme rehinin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı

*** Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

*** Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.

*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir, rehin verenin başvurusu yeterli değildir.