İmza Tasdiği İşlemleri

Odamıza kayıtlı firmaların yetkilerinin dosyamızdaki imzalarına uygun olduğunun onaylandığını gösterir belgedir.