Y繹neticiler 襤癟in Vergi Eitimi

Y繹neticiler 襤癟in Vergi Eitimi

Say覺n 羹yemiz,

襤 d羹nyas覺n覺n temsilcileri, bireysel ve kurumsal yat覺r覺mc覺lara y繹nelik olarak internet 羹zerinden “Y繹neticiler 襤癟in Vergi Eitimi” ger癟ekletirilecektir. Eitime ilikin detayl覺 bilgi ekte sunulmaktad覺r. Bu eitim ile g羹ncel vergi d羹zenlemeleri hakk覺nda bilgi sahibi olunmas覺n覺n salanmas覺, mevzuatta yer alan 繹nemli ve 繹zellikli konular覺n incelenerek uygulamada kar覺la覺labilecek sorunlar覺n 癟繹z羹m羹ne katk覺da bulunulmas覺, olas覺 vergi incelemeleri 繹ncesinde ve sonras覺nda s羹re癟 y繹netiminin aktar覺lmas覺 ama癟lanmaktad覺r

EK