YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI (KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı)

YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI (KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı)

Sayın Üyemiz,

Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmıştır.

 

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

 

Not: Bahse konu hizmetlerin Yeşil Dönüşüm Destek Programı için başvuru yapıldıktan sonra, program süresi içerisinde alınması gerekmektedir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeşil Dönüşüm Destek Programına başvuru yapmak için tıklayınız.