Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Sayın Üyemiz,

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı ile kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

Program hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Programa başvuru yapmak için buraya tıklayınız.