Üye vergi kayıt mükellefiyetinin oda kayıtlarında kontrol daveti

Üye vergi kayıt mükellefiyetinin oda kayıtlarında kontrol daveti

Oda üyelik bilgileri ve üyelik mükellefiyetinin odaya bildirilmesi