Üye Vergi Kayıt Mükellefiyetinin Oda Kayıtlarında Kontrol Daveti

Üye Vergi Kayıt Mükellefiyetinin Oda Kayıtlarında Kontrol Daveti

Sayın Üyemiz,

5714 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Organ Seçimleri Yönetmeliği Hükümleri gereğince, Torbalı Ticaret Odası Organ seçimlerinde 5174 sayılı kanunun 83. maddesinin (f) bendi gereğince Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığında üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 3. fıkrası hükümleri gereğince, üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda Kayıtlarını 15 Ağustos 2022 Pazartesi gününden 19 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar mesai saatleri arasında Odamıza gelerek kontrol etmeleri, Odamız kayıtlarında gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin aktif olup olmadığını incelemeleri, hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için yazılı dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde, 5174 sayılı Kanunun 83. Maddenin (f) bendi uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi mükellefiyetiyle ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre 19 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler Oda Kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Torbalı Ticaret Odası

Yönetim Kurulu