T羹rk Ticaret ve Sanayi Odas覺 襤 Forumu

T羹rk Ticaret ve Sanayi Odas覺 襤 Forumu

Say覺n 羹yemiz,

T羹rk Konseyi 8. Liderler Zirvesi 12 Kas覺m 2021 tarihinde 襤stanbul’da ger癟ekletirilecektir. T羹rk Konseyi faaliyetleri kapsam覺nda T羹rk Ticaret ve Sanayi Odas覺 kurulmu olup, bahse konu Oda’n覺n
Bakanl覺覺 Birliimiz Bakan覺 Sn. M. Rifat H襤SARCIKLIOLU taraf覺ndan y羹r羹t羹lmektedir. T羹rk Ticaret ve Sanayi Odas覺 襤 Forumu, T羹rk Konseyi Liderler Zirvesi yan etkinlii olarak 10 Kas覺m
2021 aramba g羹n羹 襤stanbul’da ger癟ekletirilecektir. 襤 Forumu’na Azerbaycan, Kazakistan, K覺rg覺zistan, zbekistan ve Macaristan’dan 癟eitli sekt繹rlerde faaliyet g繹steren firma temsilcilerinin katl覺m覺 beklenmektedir. 襤 Forumu kapsam覺nda, belirtilen 羹lkelerden kat覺lacak firmalarla ikili i g繹r羹meleri yap覺labilecektir. Etkinlie kat覺lacak yabanc覺 firma bilgileri, teyit veren kat覺l覺mc覺lar覺m覺za iletilecektir.
T羹rk癟e-Rus癟a ve 襤ngilizce simultane terc羹me hizmetinin salanaca覺 etkinlik saat 14:00-17:30 aras覺nda ger癟ekletirilecek olup taslak program ekte sunulmaktad覺r. Kat覺l覺m i癟in 2 doz a覺 (2. dozun 羹zerinden en az 15 g羹n ge癟mi olmas覺 gerekmektedir.) ya da son 48 saatte yap覺lm覺 negatif PCR testi ibraz edilmesi zorunludur.

EK