Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) Vade Uzatımı

Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) Vade Uzatımı

Sayın üyemiz;

Türk Eximbank tarafından yapılan bilgilendirmede, 24.03.2020 tarihinde duyurulan Türk Eximbank Destek Paketi ile Türk Eximbank ve TCMB kaynaklarından kullandırılan kredilerde, vadesi 30 Haziran 2020’ye (dahil) kadar gelecek kredi ödemeleri için firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar vade uzatımı imkanı devreye alınmış olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca TCMB tarafından reeskont kredileri vadelerinin ve ihracat taahhüt kapatma sürelerinin uzatılması yönünde karar alınmış olduğundan Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılan reeskont kredilerinde de gerekli düzenlemelerin yapılarak uygulamaya geçildiği ifade edilmiştir.

Bu defa, aracı bankalar üzerinden kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Kredilerinde (SÖİK) vade uzatımı yapılması konusunda firmalar ve ilgili sektör temsilcisi kuruluşlardan alınan talepler doğrultusunda SÖİK kredilerinin de vadelerinin uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Türk Eximbank tarafından,

  • 1 Nisan 2020 (dahil) tarihinden 30 Haziran 2020 (dahil) tarihine kadar vadesi gelecek kredilerin (tek ödeme kalan kredilerde kredinin nihai vadesi veya taksit vadesi ); firmanın talepte bulunması ve talebin ilgili aracı banka tarafından uygun görülmesi koşuluyla 180 güne kadar vadesinin uzatılması,
  • Vadesi uzatılacak kredinin faizinin tahsil edilmesi veya ödeme gücü olmayan ve faizlerin de anaparaya eklenmesi yönünde talepte bulunan firmalar için faizlerin anaparaya eklenebilmesi,
  • Vade uzatım işlemlerinin Türk Eximbank tarafından belirlenecek vade uzatım faiz oranı ile gerçekleştirilmesi

kararlaştırılmıştır.