T羹m Y繹nleriyle Teknik 襤flas ve Al覺nmas覺 Gereken nlemler Eitimi

T羹m Y繹nleriyle Teknik 襤flas ve Al覺nmas覺 Gereken nlemler Eitimi

Say覺n 羹yemiz,

襤 d羹nyas覺n覺n temsilcileri, bireysel ve kurumsal yat覺r覺mc覺lara y繹nelik olarak internet 羹zerinden “T羹m Y繹nleriyle Teknik 襤flas ve Al覺nmas覺 Gereken nlemler Eitimi” ger癟ekletirilecektir. Eitime ilikin detayl覺 bilgi ekte sunulmaktad覺r.
Bu eitim ile iflas hakk覺nda genel mahiyette k覺sa bilgiler verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduu, iflas yollar覺 (takipli ve dorudan iflas), iflas karar覺 ve karar覺n bor癟lu ve alacakl覺lar bak覺m覺ndan ne gibi sonu癟lar douraca覺, iflas masas覺n覺n olumas覺, masaya alacak yazd覺r覺lmas覺, iflasta rehinli alacakl覺lar覺n durumu, iflas idaresi, alacaklara ilikin s覺ra cetveli ve buna kar覺 koyma yollar覺, iflas覺n kald覺r覺lmas覺 ve kapanmas覺 ile iflas takibi balamadan ya da iflas davas覺 a癟覺lmadan 繹nce iflastan korunma yollar覺 ile iflas ve konkordato ilikisi 羹zerinde durulacakt覺r

EK