TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı İlk Çağrıları Bilgilendirme Semineri

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı İlk Çağrıları Bilgilendirme Semineri

Sayın üyemiz;

TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde 12 Ocak 2021 Salı günü saat 10:30’da ekte yer alan program çerçevesinde 1501 – TÜBİTAK Sanayi ve Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın ve 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nın çağrılarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Seminer sonunda katılımcıların sorularının yanıtlanacağı açıklanmıştır.

Program Detayı ve Katılım