TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi

Sayın üyemiz,

TÜBİTAK’ta KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 2021 yılı 2. dönem başvuruları alınmaya başlanmışken, ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerine destek almak isteyen KOBİ’leri TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimimize davet ediyoruz.

Eğitim İçeriği:

1. İnovasyon/Ar-Ge Kavramları
2. Ar-Ge Projesi Nedir?
3. Teknoloji Hazırlık Seviyesi İçerisinde Ar-Ge’nin Yeri
4. Ar-Ge Projesi Kurgusu ve Temel Gereklilikler
5. Ar-Ge Olan ve Olmayan Faaliyetlerin Tanımı
6. Ar-Ge Odaklı Ulusal Destek/Hibe Programlarından TÜBİTAK’ın Destekleri Nelerdir?
7. TÜBİTAK Programları Arasındaki Farklılaşmalar, Uygun Program Başvurusu Yapılma Kriterleri
8. TÜBİTAK/TEYDEB 1501-1507 Programı Alt Başlıkları ve Detaylı İnceleme
o Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
o Proje İş Planı ve İş Paketleri
o Organizasyon Şeması ve Projenin Yönetim Yapısı
o Proje Bütçesi
9. Proje Değerlendirme Kriterleri
10. Proje Değerlendirme ve İzleme Süreçleri

Eğitime Kimler Katılabilir: Projelerin finansmanı konusunda görevli şirket çalışanları, Ar-Ge personeli, Ar-Ge Merkezi yöneticileri.

Eğitmen: Emre Sönmez /  İzmir Bölge Müdürü – Sistem Global Teknoloji
Gökbüke Koşar / Kıdemli Uzman- Sistem Global Teknoloji

Eğitim Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2021 / 14:00 – 17:00

Kayıt için tıklayınız.